1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
مجتمع آرمان مشهد

مجتمع آرمان مشهد

معرفی پروژه : بر اساس آمار، برآورد زائران و مسافران مشهد مقدس برای سال ١٤٠٠، سی و یک میلیون نفر می باشد. یعنی در اوج سفرهای زیارتی ٥٨٠ هزار نفر برای هر شب و برای زمان های غیر زیارتی ٣٥٠…

Read More

سرآمدی در زنجیره بازاریابی، مدیریت بهره برداری و فروش ابر پروژه های ساختمانی

شركت سرمایه‌گذاری ايران اطلس كيش در تاريخ  24/04/1385 با شماره ثبت 7007 با نام اوليه شركت بازرگانى و صنعتى ايران اطلس كيش به ثبت رسيد و از سال 1388 نام آن به شركت سرمایه‌گذاری ايران اطلس كيش تغيير يافت.

Read More
  • Back To Top