1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

گردهمایی خریداران واحد های تجاری پروژه اطلس مال

گردهمایی خریداران واحد های تجاری پروژه اطلس مال

این گردهمایی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ در محل پروژه با حضور خریداران واحد های تجاری برگزار گردید .

هدف از برگزاری این همایش، اطلاع رسانی به خریداران در مورد برنامه های راه اندازی و مدیریت بهره برداری این مجتمع در آینده نزدیک میباشد.

 

  • Back To Top