1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

اقدامات پیشگیرانه در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در مرکز خرید اطلس تبریز

اقدامات پیشگیرانه در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در مرکز خرید اطلس تبریز
  • اخبار

استقرار ایستگاههای سلامت و تب سنجی منظم و مرتب پرسنل و مراجعین محترم

نصب محلول ضدعفونی ویژه دست جهت استفاده مراجعین

نصب اطلاعیه های استفاده از ماسک و الزام برای رعایت موارد بهداشتی

تب سنجی در کلیه درب های ورودی و ورودی پارکینگ

رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیرانه توسط پرسنل فروشگاهها

  • Back To Top