پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حضور محمدرضا داورزنی در شکت ایران اطلس کیش

                 

                              محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و سرپرست فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و نایب  رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا می‌باشد.