يکشنبه ، 29 بهمن ، 1396
حضور محمدرضا داورزنی در شکت ایران اطلس کیش

                 

                              محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و سرپرست فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و نایب  رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا می‌باشد.