پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
اخبار و رویدادها

نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات در شرکت ایران اطلس کیش

شنبه 13 خرداد 1396/تعداد بازدید (1180)

امتیاز دهید :
بدون امتیاز
نظام پیشنهادات
                                                                                
                                                       به نام خدا


نظام پیشنهادات در شرکت ایران اطلس کیش

 

مراسم تجلیل از آقای سیامک باراندوست کارشناس واحد مطالعات بازار فروش توسط مدیرعامل ومدیران وکارکنان شرکت به عنوان پیشنهاد دهنده برتر این ماه شرکت ایران اطلس کیش( ایاک)ISO
جستجو