پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
اخبار و رویدادها

الگوی برد برد

دوشنبه 15 دي 1393/تعداد بازدید (1559)

امتیاز دهید :
بدون امتیاز

یکی از شش الگوی تعامل انسانی و به طور قطع محبوب ترین الگو، الگوی برد برد است.

برد / برد نوعی چهارچوب ذهنی و قلبی است که در تمام نعاملات انسانی به دنبال منفعت متقابل است. برد/ برد یعنی اینکه توافق ها و راه حل ها برای هر دو طرف متضمن سود و رضایت هستند. با این راه حل، همه طرف های درگیر درباره تصمیم اتخاذ شده، حس خوبی دارند و ننسبت به برنامه اجرایی احساس تعهد می کنند. در این تفکر، زندگی عرصه همکاری دیده میشود، نه میدان رقابت.

برخی از مردم نوعی تفکر دو قطبی دارند. یعنی همه چیز را یا قوی می بیند یا ضعیف. اما این تفکر اساساً مردود است. به این دلیل که به جای آنکه بر پایه اصل باشد، بر مبنای قدرت و موقیعت است. اما تفکر برد برد مبتنی بر الگویی است که در آن برای همه کس، همه چیز به وفور وجود دارد و موقیعت یک فرد به قیمت نابودی دیگران به دست نمی آید. تفکر برد / برد به شیوه من یا شما ارتباط ندارد، بلکه یک راه بهتر و والاتر و راه سوم است
ISO
جستجو